צוו מיסים 2020 שאושר ב 01.07.2019

צו מיסים 2020
תאריך: 01/07/2019

​לרשותכם פורסם צוו המיסים לשנת 2020.

ניתן לעיין בו בדף הדוחות הצווים - כאן