הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
מועצה מקומית מעיליא مجلس محلي معليا
פתח/סגור תפריט

מחלקות اقسام المجلس

מזכירות כללית ומוקד שירות : ברוניה מתא
משרד: 04-9975333
פקס: 04-9972590
נייד: 050-3420506

מחלקה
תפקידשםמשרדניידפקס
מחלקה משפטית  יועץ משפטיאנטון ליוס 04-9123103052-4703704
מבקר פנים    מבקרמופיד ג'נטוס 04-9123111050-7691242
גזברות גזבר מועצהראמי עטוה04-9123101
גביה מנהלת גביהאליזביט דחבור04-9123112050-3671588
גביה
גביה ומזכירותברוניא מתא04-9975333050-3420506
מחלקת תפעול וכח אדם  מנהל מחלקהמאג'ד מוראני04-9123106050-3892667153-50-3892667
מחלקת חינוך   מנהל מחלקהד"ר פראס עראף04-9123105050-3671589
מחלקת נוער
​מנהל מחלקה
​עאדל מתא

​0526155590


מחלקת הנדסה
מהנדס מועצהקיסר פראן052-2414851
רכשמנהל רכשכרים מועלם04-9123107050-389266304-9123107
בטחוןקב"טויליאם כחלי04-957415050-225430404-9572773
תברואהתברואן ורישוי עסקיםסלימאן סבית04-9123110050-7437432
וטרינריה
וטרינרד"ר עמיאל שלמה050-5323026
רווחהמנהלת מחלקהדעד חמיסה04-6888293050-3892664
רווחה
עו"ס ומעמד אישהשאדיה עראף04-6888296050-3892666
רווחה
מזכירות רווחהסמר סבאג04-6888282
מעון יוםמנהלת מעון
בדיעה טנוס04-9975229050-2736465


מחלקות اقسام المجلس