הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
מועצה מקומית מעיליא مجلس محلي معليا
פתח/סגור תפריט

רכש

מנהל הרכש כרים מועלם

נייד: 050-3892663
משרד: 04-9123107
פקס: 04-9972590

ייעוד:

ניהול הרכש ברשות המקומית (לרבות רכישת טובין, אחסנתם, הספקתם, שמירה עליהם וקביעת רמת המלאי), תוך תיאום בין הצרכים לבין התקציב, ושמירה על האינטרס הציבורי וטוהר
המידות

תחומי אחריות:

 • ניהול מצאי (אינוונטר) ברשות המקומית.
 • ביצוע רכש ואספקה.
 • טיפול בחוזים עם ספקים וקבלנים.
 • תכנון תקציב ותוכניות עבודה:
  • הכנת תקציב שנתי למלאי וטובין בעירייה, על פי הנחיות הגזבר.
  • הכנת תוכנית מלאי וטובין במסגרת התקציב שאושר והצרכים המשתנים(עונתיות, בטיחות ועוד).
  • תכנון וארגון העבודה ביחידות הרכש והאספקה.
  • שותפות עם הנהלת הרשות המקומית בקביעת מדיניות המלאי ברשות.
 • תכנון תקציב ותוכניות עבודה:
  • רישום המצאי, ארגון ויישום מערכת המצאי, השאלת ציוד מצאי, ביקורת, ספירת ציוד המצאי.
  • הקמת תפעול ותחזוקת המחסנים ברשות, רישום מלאי המחסנים, אחסון וניפוק טובין במחסנים, ביצוע ספירת מלאי, לפחות אחת לשנה, וטיפול בחוסרים במלאי.
  • איתור צרכים בנושא רכש וריכוז בקשות של הרשות המקומית ושל מוסדות החינוך בתחום הרכש.
  • ניהול מו"מ עם ספקי הרשות, קיום קשר עם ספקים וקבלנים ובחינת ההצעות וקביעת סדרי עדיפויות בהלימה עם התקציב.
  • ניהול אינוונטר ממוחשב עם כל רכישה המתבצעת עבור הרשות ומוסדות החינוך והרווחה (ניהול תיקי האינוונטר על-פי המצאי לכל מוסד).
  • ניהול ספר ספקים.
 • ייצוג, ייעוץ וסיוע:
  • סיוע למחלקה משפטית בעריכת מכרזים בתחום הרכש, בהתאם לחוק ולתקנות.
  • ייעוץ ומתן מידע בנושאי רכש לראש הרשות המקומית ולמנהלים.
  • ייצוג יחידת הרכש והאספקה בוועדת המכרזים וועדת רכש ובלאי.
  • פרסום בעיתונות בדבר רישום לספר ספקים.
 • הערכה, פיקוח ובקרה:
  • מעקב ובקרה אחרי יישום המדיניות של הרשות בתחום הרכש.
  • מעקב ובקרה אחר עבודת הקניינים והמחסנאים.
  • בדיקה שנתית של נכונות הדו"חות הממוחשבים.
  • ביצוע הערכת ספקים וקבלנים.
 • ביצוע רכש ואספקה
  • השתתפות בוועדות השונות האחראיות על רכש, כגון ועדת רכש ובלאי וועדת מכרזים.
  • ביצוע של דרישות והזמנות טובין בכפוף לכל דין ולנהלי הרשות.
  • ביצוע רכישות טובין וציוד בכפוף לכל דין ולנהלי הרשות.
  • ארגון וביצוע של תהליכי רכש, ובכלל זה סיוע בקביעת נהלים ברשות.
  • תיאום וביצוע רכש עבור הרשות המקומית ומוסדות החינוך במהלך השנה וכן בחודשי הקיץ לקראת פתיחת שנת לימודים.
  • אישור חשבוניות בהלימה להזמנת הטובין(מחיר, כמות, דגם וכיו"ב) והגשתם לגזברות להכנת שובר תשלום.
  • הזמנת שירותים ושכירת ציוד לרבות שירותי תקשורת.
  • ביצוע ספירת מלאי לקראת סיום כל שנה.
  • טיפול בחוזים עם ספקים וקבלנים
  • נטילת חלק בכתיבת ובחינת החוזים טרם החתימה עליהם.
  • ריכוז החוזים שנחתמו עם ספקים וקבלנים בתיקים ידניים וממוחשבים.
  • ביצוע מעקב ובקרה על עמידה בתנאי החוזים.
  • ביצוע בקרה ובדיקה על מועד פקיעת התוקף של החוזים, ונקיטת פעולות לחידושם והארכתם, במידת הצורך.
  • מעקב אחר ערבויות ביצוע ואישורים על קיום ביטוחים.
  • ניהול משא ומתן עם ספקים וקבלנים.


רכש