הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
מועצה מקומית מעיליא مجلس محلي معليا
פתח/סגור תפריט

מחלקת תפעול וכ"א قسم العمل والقوى االعامله

מנהל מחלקה: מאג'ד מוראני 

נייד: 050-3892667
דואלmajedmorany@gmail.com
טלפון: 04-9123106
פקס: 04-9972590
טלפון מזכירות כללית: 04-9975333

ייעוד המחלקה

מחלקת תפעול וכ"א נחשבת לעורק הראשי במועצה מקומית מעיליא כאשר המחלקה מקשרת בין כל מחלקות המועצה בקשר פנימי ותפעולי ו/או בין מחלקות המועצה לתושבים דרך קבלת תלונות במענה טלפוני.

המחלקה מטפלת בשני נושאים עיקריים:

 • תפעול ואחזקה 
 • משאבי אנוש

המחלקה אחראית על התחזוקה השוטפת של היישוב בתחומים כגון: 

 • אחזקת מבנים, מבני ציבור ומוסדות חינוך, אחזקת כבישים ומדרכות,  תחזוקת תאורת רחוב, טיפול במפגעי חשמל, טיפול בבעיות צנרת וביוב, 
 • טיפול והפעלת קבלני משנה בנושאים שונים, סיוע לוגיסטי בארגון אירועים קהילתיים וטיפול בפניות התושבים.
 • משאבי אנוש, גיבוש והתוויית מדיניות כח האדם ברשות וביצועה, החל מגיוס העובד עד פרישתו.

תפקידי המחלקה

כח אדם:

 • תכנון אסטרטגי של מערך ההון האנושי ברשות.
 • ניהול תהליכי איתור, מיון וגיוס של עובדים לרשות.
 • ניהול תהליכי קליטת עובדים חדשים ברשות.
 • ניהול תקני משאבי האנוש ברשות.
 • ניהול מערך ההדרכה ברשות.
 • ניהול תחום רווחת העובדים בארגון.
 • ניהול מערך דיווחי הנוכחות של עובדי הרשות.
 • טיפול בסיום העסקת עובדי הרשות.
 • ניהול יחסי העבודה ברשות.
 • ניהול יחידת ההון האנושי ברשות
 • קביעת נהלי עבודה רשותיים ועדכונם מעת לעת

תפעול ואחזקה:

 • אחריות לשיפוץ ואחזקת מבני ציבור, מוסדות חינוך.
 • אחריות בביצוע תוכנית בטיחות בדרכים בתיאום עם מחלקת ההנדסה.
 • צביעת כבישים, מעברי חציה, אבני שפה וכדומה.
 • אחריות לטיפול בבעיות ביוב ואינסטלציה באמצעות המחלקה ובאמצעות הפעלת קבלני משנה.
 • עבודות נקיון כללי במוסדות ובכבישים.
 • סיוע למחלקת תברואה בקבלת תלונות וטיפול בהתאם להוראות התברואן, הדברות כלליות, ריסוס ועבודות גינון במוסדות ובכבישים ופינוי אשפה ופסולת מוצקה, תיאום עם הווטרינר והעברת תלונות.
 • ציוד במועצה: פיקוח ומעקב על התחזוקה השוטפת של רכבי המועצה ותחזוקת ציוד ומכשירים.
 • סיוע לוגיסטי בארגון והקמה של אירועים מרכזיים ואירועים קהילתיים בהתאם למשימות האגף.
 • טיפול שוטף בפניות תושבים אל המוקד ופתרון הבעיות לשביעות רצונם של התושבים.
מחלקת תפעול וכ"א قسم العمل والقوى االعامله