מכרז פומבי כ"א לתפקיד פסיכולוג חינוכי

תאריך אחרון להגשה:30/08/2018
מספר מכרז:6/2018
קישור לקובץ:מכרז 6.2018 פסיכולוגית חינוכית - הארכת מועד
 • היחידה: שירות פסיכולוגי חינוכי 
 • תואר המשרה: פסיכולוג חינוכי 
 • דרגת המשרה ודירוגה: 37-39 בדירוג פסיכולוגים
 • היקף העסקה: 50%
 • סוג מכרז: פומבי 

תיאור תפקיד

מתן שירותים פסיכולוגים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים,למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום.
עיקרי תפקידו: מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים לילדים במוסדות החינוך ולגורמים הרלוונטיים במסגרות חינוך רגיל וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון.

תנאי סף: 

השכלה ודרישות מקצועיות 

בעל תואר "מוסמך" לפחות בפסיכולוגיה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח -1958 או מוסדר בחו"ל שהוכר ע"י וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל; 
או 
בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט עבודת גמר (תזה) או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד.

דרישות ניסיון

 • ניסיון מקצועי – לא נדרש 
 • ניסיון ניהולי – לא נדרש 

דרישות נוספות 

 • שפות – ערבית ועברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.
 • יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה – .office
 • רישום מקצועי – רישום בפנקס הפסיכולוגיים בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגיים, אלא אם כן מדובר בסטודנט.
 • רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א- 2001

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 1. אמינות ומהימנות אישית.
 2. כושר למידה.
 3. כושר עבודת צוות.
 4. כושר לטפח יחסים בין אישיים.
 5. עבודה תחת לחץ.

כפיפות:

מנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי 

מנהלה:

 • מועד פרסום המכרז : 27/07/2018
 • בקשות למכרז יש  להגיש עד יום: 13/08/2018 שעה 13:00
 • טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג באתר הרשות  המקומית בכתובת : www.mielya.muni.il
 • איש הקשר לעניין מכרז זה הינו: מר מאג'ד מוראני – אחראי כ"א, טלפון: 04-9975333
 • על המועמד לצרף קורות חיים וכל התעודות והמסמכים הרלבנטיים המעידים על עמידה בתנאים של דרישות המשרה , וכן למלא ולחתום את טופס שאלון מועמד המצורף.

ראש המועצה
חאתם עראף
 
 • המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
 • לימודים יישומיים בפסיכולוגיה הכוללים התנסות מעשית בטיפול ובאבחון פרטני (פרקטיקום) וקורס מלווה מחייב להתנסות מטעם המוסד האקדמי (4 נ"ז לפחות).

שאלוני מועמדים:

שאלון מועמד בשפה העברית

שאלון מועמד בשפה הערבית