מרכז/ת במרכז אזורי למניעת וטיפול באלימות במשפחה

תאריך אחרון להגשה:30/08/2018
מספר מכרז:8/2018
קישור לקובץ:מכרז 8.2018 מרכז/ת במרכז אזורי למניעת וטיפול באלימות במשפחה - הארכת מועד
 • דירוג ודרגה: דירוג עו"ס (ח-ו)
 • היקף העסקה: 100% משרה.
 • כפיפות: למנהל המחלקה או למי שהוסמך על-ידו.
 • סוג מכרז: פומבי.

הערות:

 1. משרה זו תקוים בהנהלת המחלקה בתנאים המפורטים בהוראה 1.20 בתע"ס.
 2. ההעסקה, היקף ההעסקה ומשך ההעסקה כפופים בתקצוב של משרד הרווחה והשירותים החברתיים .

תאור המשרה:

 • סיוע למנהל המחלקה בקביעת תוכניות עבודה בתחום ובקליטה עם מדיניות משרד העבודה והרווחה, חוק מניעת אלימות במשפחה וחקיקה רלוונטית אחרת, בתחום מספר רשויות לרבות מעיליא, כסרא- סמיע, גוש חלב, פסוטה, חורפיש, פקיעין, וסיוע למנהלי המחלקות ברשויות הנ"ל בקביעת תוכניות עבודה כנ"ל.
 • יזום פעולות לבדיקת צרכים וסוגי מענים הנדרשים למשפחות ומסייע בקיומן.
 • אחריות לריכוז מידע וידע הנצבר במערכות שרות שונות ולהבאתן להנהלת המחלקה לש"ח ולמר"צ מתוך מגמה להגברת מודעות, למידה, לשיפור תוכניות מניעה ולמיומנויות טיפוליות של עו"ס המשפחה.
 • מעקב אחר ביצוע תוכניות.
 • יזום פעולות שיווק, הסברה ופרסום וגיוס משאבים אנושיים וכספיים להרחבת נפח הפעילות בתחום.
 • קיום קשר וחיזוק שיתוף הפעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים בקהילה לבניית מאמץ ציבורי-חברתי יעיל וחזק להתמודדות עם תופעת האלימות במשפחה.
 • משתתף בצוות ההיגוי של "מרכז למניעת אלימות" אזורי.

דרישות המשרה:

 1. עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
 2. 3 שנות ניסיון בעבודה סוציאלית בתחום הטיפול במשפחה (בליווי הדרכה שיטתית).
 3. עדיפות לבעל הכשרה מוכרת בתחום הטיפול באלימות במשפחה ו/או האלימות בין בני זוג. רצוייה גם הכשרה ו/או השתלמות מוכרת בתחום הטיפול המשפחתי /טיפול קבוצתי.
 4. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 5. שליטה בשפה העברית והערבית ברמת שפת אם.

מסלול הקידום:

 • דרגה התחלתית: רמה ח' בדרוג העו"ס.
 • לאחר שהייה של שנתיים: קידום לרמה ז'.
 • לאחר שהייה של שלוש שנים: קידום לרמה ו'.
על המועמד/ת לצרף קורות חיים וכל התעודות והמסמכים הרלבנטיים המעידים על עמידה בתנאים של דרישות המשרה , וכן למלא ולחתום את טופס שאלון מועמד המצורף.

מועד אחרון להגשת המועמדות: 

יום ו' 13/08/2018 שעה 13:00 לידי מר מאגד מוראני  אחראי כו"א  במועצה מקומית מעיליא בבניין המועצה.

בכבוד רב
חאתם עראף – ראש המועצה

שאלוני מועמדים:

 • ניתן להגיש את המועמדות לשני המכרזים 7/2018 ו- 8/2018 והוועדה תבחן את התפקיד המתאים ביותר בהתאם לנסיון המציע.