דרושה אם בית /אחראית משק למועדון מופת – מועדון וותיקים מעיליא

תאריך אחרון להגשה:16/08/2018
מספר מכרז:5/2018

הערה: 

איוש המשרה והמשך איושה הינו במסגרת תקציב ייעודי לנושא מטעם משרד הרווחה. העסקת העובד/ ת שייבחר מותנה  בתקצוב / בהמשך תקצוב של משרד הרווחה.

התפקיד: 

אם בית /אחראית משק וטבחית מועדון מופת –מועדון וותיקים בכפר מעיליא.
היקף משרה: עד 70% משרה.
תנאי שכר: דירוג ודרגה : מנהלי 5-7
כפיפות ארגונית: מנהלת מחלקת רווחה.

תיאור תפקיד:

ניהול משק הבית לרבות הכנת ארוחות וניקיון כללי.

דרישות התפקיד:

ניסיון בהכנת מאכלים ביתיים.

רק פניות מתאימות תיענינה. יש לצרף קורות חיים, וכן למלא שאלון מועמד שניתן לקבל מהמזכירות במועצה או ממר מאגד מוראני אחראי כו"א במועצה.

הצעות מועמדות יש להגיש עד תאריך  16/08/2018.

בכבוד רב
חאתם עראף – ראש המועצה