הדרכה חינוכית במעונות יום

תאריך אחרון להגשה:14/03/2019
מספר מכרז:03/2019
מועצה מקומית מעיליא מזמינה בזאת קבלת הצעות להגשת מועמדות לתפקיד מדריכה חינוכית במעון יום אלסיידה. 

דרישות השכלה וניסיון: 

  1. תואר ראשון B.A  בחינוך או פסיכולוגיה.
  2. התמחות בגיל הרך – תואר שני M.A או לימודי המשך / תעודה לאחר תואר ראשון בלימודי הגיל הרך.
  3. השתלמות בעבודה חינוכית וניהול.
  4. ניסיון בניהול צוות / הדרכה – וותק של שנתיים בעבודה חינוכית לפחות.

הגדרת התפקיד: 

כחלק מתנאי הכרה של המשרד חלה חובה על הארגון להעסיק במעונות יום מדריכה חינוכית שתלווה באופן קבוע וסדיר את אנשי הצוות במטרה לאפשר להם לתת את הטיפול – חינוך הדרוש לילדים, באמצעות נוכחות פיזית במעון בשעות הפעילות, למטרת תצפית והדרכה אישית וקבוצתית.

היקף העבודה: 

2.5 שעות חודשיות לכל כיתה או בסה"כ 8 שעות לכל הכיתות (בשנת תשע"ט קיים 4 כיתות לא מלאות).
המועצה רשאית להגדיל את מכסת השעות בהתאם לצורך ולגידול במספר הכיתות.

מחיר מקסימלי לשעת הדרכה:

225 ₪ כולל מע"מ – המציע יתן הנחה עד 10% מהמחיר המקסימלי.

קריטריונים לבחירת הזוכה:

  • 30% לפי תעריף לשעת הדרכה.
  • 30% שנות נסיון בהדרכה – משנתיים עד ארבע שנים, מחצית מהניקוד ומעל ארבע שנים, ניקוד מלא.
  • 40% התרשמות הוועדה מנסיון המציע.

הגשת בקשות : 

יש להגיש את הבקשות  במעטפה סגורה  ולצרף:
  1. קורות חיים.
  2. תעודות ומסמכים המעידים על השכלה ונסיון.
  3. אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור. 

מועד אחרון להגשה:

יום ה' 14/03/2019 עד שעה 14:00 בתיבת המכרזים במועצה.

מועד פתיחת המעטפות וראיון למציעים:

יתקיים ביום ה' 14/03/2019 בין השעות 14:30 עד שעה 16:00, מציע אשר לא יכול להופיע באותו יום יכול לבקש להופיע לראיון ביום ו' 15/03/2019 בין השעות 10:00 עד 14:00 על פי תיאום מראש.

בכבוד רב,
חאתם עראף, ראש המועצה