הדרכה חינוכית, ופיקוח על הצהרון

תאריך אחרון להגשה:14/03/2019
מספר מכרז:02/2019
מועצה מקומית מעיליא מזמינה בזאת קבלת הצעות להגשת מועמדות לתפקיד מדריכה חינוכית בצהרוני  גני טרום חובה וטרום טרום חובה.

דרישות השכלה וניסיון: 

המדריך יהיה בעל תואר ראשון לפחות באחד התחומים הבאים:  פסיכולוגיה/מדעי ההתנהגות או סוציולוגיה/עבודה סוציאלית/חינוך/הוראה או מדעי החברה הכולל מסלול גיל רך/חינוך בלבד. כמו כן יהא בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בהדרכה פרטנית וקבוצתית במסגרות חינוכיות בגילאי הצהרון. עדיפות לבעלי תואר שני בגיל הרך.

תפקיד המדריך: 

הכנת תוכנית חינוכית שנתית שממנה נגזרות תוכניות חודשיות ושבועיות  והדרכת העובדים בצהרון ליישום התוכנית  הלכה למעשה, וכן פיקוח באופן כללי על התפקוד התקין של הצהרון. 

היקף העבודה: 

4 שעות חודשיות, לפחות, לכל צהרון (ישנם שלושה צהרונים).
המועצה רשאית להגדיל את מכסת השעות החודשיות לפי הצורך עד ל – 8 שעות חודשיות לכל צהרון.

מחיר מקסימלי לשעת הדרכה: 

225 ₪ כולל מע"מ – המציע יתן הנחה עד 10% מהמחיר המקסימלי.

קריטריונים לבחירת הזוכה:

  • 30% לפי תעריף לשעת הדרכה.
  • 30% שנות נסיון בהדרכה – משנתיים עד ארבע שנים, מחצית מהניקוד ומעל ארבע שנים, ניקוד מלא.
  • 40% התרשמות הוועדה מנסיון המציע.

הגשת בקשות : 

יש להגיש את הבקשות  במעטפה סגורה  ולצרף:
  1. קורות חיים.
  2. תעודות ומסמכים המעידים על השכלה ונסיון.
  3. אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור. 

מועד אחרון להגשה:

יום ה' 14/03/2019 עד שעה 14:00 בתיבת המכרזים במועצה.

מועד פתיחת המעטפות וראיון למציעים:

יתקיים ביום ה' 14/03/2019 בין השעות 14:30 עד שעה 16:00, מציע אשר לא יכול להופיע באותו יום יכול לבקש להופיע לראיון ביום ו' 15/03/2019 בין השעות 10:00 עד 14:00 על פי תיאום מראש.

בכבוד רב,
חאתם עראף, ראש המועצה