מטפלת במרכז אזורי למניעת וטיפול באלימות במשפחה

תאריך אחרון להגשה:02/05/2019
מספר מכרז:1/2019
 • דירוג ודרגה: דירוג עו"ס (ח-ו)
 • היקף העסקה: 50% משרה.
 • כפיפות: למנהל המחלקה או למי שהוסמך על-ידו.
 • סוג מכרז: פומבי.

הערות: 

 1. משרה זו תקוים בהנהלת המחלקה בתנאים המפורטים בהוראה 1.20 בתע"ס.
 2. ההעסקה, היקף ההעסקה ומשך ההעסקה כפופים בתקצוב של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

תאור המשרה:

סיוע למנהל המחלקה בקביעת תוכניות עבודה בתחום ובקליטה עם מדיניות משרד העבודה והרווחה, חוק מניעת אלימות במשפחה וחקיקה רלוונטית אחרת, בתחום מספר רשויות לרבות מעיליא, כסרא- סמיע, גוש חלב, פסוטה, חורפיש, פקיעין, וסיוע למנהלי המחלקות ברשויות הנ"ל בקביעת תוכניות עבודה כנ"ל יזום פעולות לבדיקת צרכים וסוגי מענים הנדרשים למשפחות ומסייע בקיומן.
אחריות לריכוז מידע וידע הנצבר במערכות שרות שונות ולהבאתן להנהלת המחלקה לש"ח ולמר"צ מתוך מגמה להגברת מודעות, למידה, לשיפור תוכניות מניעה ולמיומנויות טיפוליות של עו"ס המשפחה.
מעקב אחר ביצוע תוכניות.
יזום פעולות שיווק, הסברה ופרסום וגיוס משאבים אנושיים וכספיים להרחבת נפח הפעילות בתחום.
קיום קשר וחיזוק שיתוף הפעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים בקהילה לבניית מאמץ ציבורי-חברתי יעיל וחזק להתמודדות עם תופעת האלימות במשפחה.
משתתף בצוות ההיגוי של "מרכז למניעת אלימות" אזורי.

דרישות המשרה:

 1. עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
 2. 3 שנות ניסיון בעבודה סוציאלית בתחום הטיפול במשפחה (בליווי הדרכה שיטתית).
 3. עדיפות לבעל הכשרה מוכרת בתחום הטיפול באלימות במשפחה ו/או האלימות בין בני זוג. רצוייה גם הכשרה ו/או השתלמות מוכרת בתחום הטיפול המשפחתי /טיפול קבוצתי.
 4. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 5. שליטה בשפה העברית והערבית ברמת שפת אם.

מסלול הקידום:

 • דרגה התחלתית: רמה ח' בדרוג העו"ס.
 • לאחר שהייה של שנתיים: קידום לרמה ז'.
 • לאחר שהייה של שלוש שנים: קידום לרמה ו'.
על המועמד/ת לצרף קורות חיים וכל התעודות והמסמכים הרלבנטיים המעידים על עמידה בתנאים של דרישות המשרה, וכן למלא ולחתום את טופס שאלון מועמד המצורף.

מועד אחרון להגשת המועמדות:

יום ה' 02/05/2019 שעה 15:00 לידי מר מאגד מוראני  אחראי כו"א במועצה מקומית מעיליא בבניין המועצה.           
בכב' רב 
חאתם עראף – ראש המועצה