מכרז פומבי 03/2019 - מוביל פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות

תאריך אחרון להגשה:15/11/2019
מספר מכרז:3/2019
קישור לקובץ:מכרז 03/2019 - مطَور اقتصادي ومستنفذ موارد في السلطة المحلية
בהתאם לסעיף 40 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) תשל"ז 1977 , מכריזה המועצה המקומית מעיליא על משרה פנויה כדלקמן ומבקשת לקבל הצעות מהמעוניינים במשרת מוביל פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות.
 • תואר המשרה: מוביל פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות
 • דרגת המשרה ודירוגה: דירוג המח"ר - בכפוף לאישור משרד הפנים
 • היקף המשרה: 100%

א. תיאור התפקיד:

 1. סיוע לראש הרשות ולגורמי המקצוע במיצוי והרחבת הפוטנציאל הכלכלי של הרשות וחיזוק יכולותיה למיצוי משאבים, הגדלת הכנסות, וניהול אפקטיבי ויעיל של ההוצאות לצד קידום מהלכים לפיתוח מנועי צמיחה של הרשות בפני עצמה וכחלק מתפיסה אזורית מערכתית.
 2. קידום וייעול פעילות הרשות המקומית בתחום הפיתוח הכלכלי ומיצוי משאבים.
 3. פיתוח תפיסה של כלכלה מקומית וטיפוח קשרי הרשות עם המגזר העסקי ביישוב.
 4. שילוב התפיסה של פיתוח כלכלי אזורי ברשות המקומית.
 5. ייזום תכניות לפיתוח מנועי צמיחה מקומיים ואזוריים.

ב. תנאי כשירות:

 1. המועמד בעל תעודה מאת מוארד (מיזם למיצוי משאבים ופיתוח כלכלי ברשויות מקומיות ערביות) המעידה על סיום הכשרה בסיסית ועל כך שהוא נכלל במאגר המועמדים לתפקיד מוביל מיצוי משאבים ופיתוח כלכלי.
 2. השכלה: תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

ג. ניסיון מקצועי :

 1. למועמד בעל תואר אקדמי כאמור או תעודת רואה חשבון בתוקף - ניסיון של שנתיים לפחות בגיבוש והובלת תכניות ומיזמים לפיתוח כלכלי-חברתי ברשויות המקומיות או בגופים ציבוריים אחרים מול משרדי הממשלה או בשיתוף עימם, או בארגונים בעלי היקף פעילות משמעותי;
 2. היכרות עם תוכנות אופיס ושימוש באינטרנט.

ד. מאפיינים נוספים למשרה:

 1. אכפתיות ומעורבות חברתית;
 2. בעל יכולת וכישורים לקיים משא ומתן עם גורמים שונים;
 3. יחסי אנוש מצוינים ואסרטיביות;
 4. יכולת והבנה עסקית גבוהה;
 5. עצמאות ויצירתיות;
 6. עבודה תחת לחץ;
 7. יכולת אבחון וזיהוי צרכים ומתן מענה;
 8. יכולת הבניית תהליכים ופיתוח תכנים;
 9. נסיעות מרובות.
קורות חיים, תעודות והמלצות יש להגיש באמצעות המייל לכתובת: rami@mielya.muni.il או במסירה ידנית במשרדי המועצה המקומית עד ליום 01.11.2019 ועד השעה 12:00
 • הערה: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד
בכבוד רב,
חאתם עראף, ראש המועצה

מכרז 3-19- מעיליא עברית.pdf