מכרז חצוני כוח אדם 5/2019 עו"ס טיפול באלימות במשפחה

תאריך אחרון להגשה:03/12/2019
מספר מכרז:5/2019
 • תיאור המשרה: עו"ס טיפול באלימות במשפחה (מיקוד גברים).
 • דרוג ודרגה: דרוג עו"ס (י"א –ט).
 • היקף משרה: 50%
 • כפיפות: למנהל/ת המחלקה /מדר"צ/מנהל מדור.

תיאור המשרה:

 • אחראי על המניעה והטיפול בתחום אלימות במשפחה תוך התערבות בכל בני המשפחה כולל ילדים  נפגעים וחשופים.
 • ריכוז המומחיות והטיפול בגברים במרכז  למניעה וטיפול באלימות במשפחה.
 • זיהוי, איתור ויישוג של בעיות האלימות במשפחה.
 • קליטת הפניות מכל השירותים, רווחה, משטרה, עצמיות ועוד'.
 • אבחון והערכת מסוכנות במצב חירום ובשגרה ובניית תכני הגנה.
 • התערבות חד פעמית וקצרות טווח כגון: יעוץ ארגוני ומיצוי זכויות ללקוח בתחום האלימות במשפחה. 
 • בניית תכנית התערבות משותפת עם הלקוח ומנהל הטיפול שקובעת יעדים, משימות לביצוע ותוצאות רצויות ובשיתוף עו"ס המשפחה מנהל ההתערבות.
 • הפניה ותיווך לגורמים טיפוליים מתאימים במחלקה ומחוץ למחלקה.
 • טיפול פרטני ו/או קבוצתי בתחום אלימות גברים, בהתאם לצרכים ולאבחון ובהתאם לתוצאת ההתערבות של עו"ס המשפחה.
 • ייזום פעולות מניעה והסברה ברמה העירונית והיישובית, בשיתוף המחלקה לעבודה קהילתית במקומות המתאימים.
 • הקמת ועדות התייעצות הנוגעים לטיפול במשפחה המטופלת במרכז משולבות עם גורמים נוספים מטפלים במשפחה, בהתאם לצורך ולתוכנית ההתערבות.
 • יזום והשתתפות בפורמים ברמה העירונית /יישובית בנושא אלימות במשפחה.
 • תיעוד ההתערבות בתיק המשפחה ועדכון שוטף של מנהל הטיפול עו"ס המשפחה.

דרישות המשרה:

 1. עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
 2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 3. רצוי הכשרה לטיפול באלימות במשפחה בהתמחות בטיפול בגברים בבית הספר המרכזי במסגרת מתווה הצמיחה לעובדים סוציאליים באלימות במשפחה.
על המועמד/ת לצרף קורות חיים והמסמכים הרלבנטים המעידים על עמידה בתנאים של דרישות המשרה, וכן למלא ולחתום את טופס שאלון המועמד המצורף:

שאלון מועמד בשפה הערבית.
שאלון מועמד בשפה העברית.

מועד אחרון להגשת המועמדות:

יום ג' 3/12/2019 שעה 15:00 לידי מר מאגד מוראני אחראי כו"א במועצה מקומית מעיליא בבניין המועצה.

בכב' רב
חאתם עראף – ראש מ.מ. מעיליא