מכרז פומבי כ"א 6/2019 מטפלת במרכז אזורי

תאריך אחרון להגשה:03/12/2019
מספר מכרז:6/2019
 • תואר המשרה: מטפלת  במרכז אזורי למניעת וטיפול באלימות במשפחה
 • דירוג ודרגה: דירוג עו"ס (ח-ו)
 • היקף העסקה: 50% משרה.
 • כפיפות: למנהל המחלקה או למי שהוסמך על-ידו.
 • סוג מכרז: פומבי.

הערות:

 1. משרה זו תקוים בהנהלת המחלקה בתנאים המפורטים בהוראה 1.20 בתע"ס.
 2. ההעסקה, היקף ההעסקה ומשך ההעסקה כפופים בתקצוב של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

תאור המשרה:

 • סיוע למנהל המחלקה בקביעת תוכניות עבודה בתחום ובקליטה עם מדיניות משרד העבודה והרווחה, חוק מניעת אלימות במשפחה וחקיקה רלוונטית אחרת, בתחום מספר רשויות לרבות מעיליא, כסרא- סמיע, גוש חלב, פסוטה, חורפיש, פקיעין, וסיוע למנהלי המחלקות ברשויות הנ"ל בקביעת תוכניות עבודה כנ"ל 
 • יזום פעולות לבדיקת צרכים וסוגי מענים הנדרשים למשפחות ומסייע בקיומן.
 • אחריות לריכוז מידע וידע הנצבר במערכות שרות שונות ולהבאתן להנהלת המחלקה לש"ח ולמר"צ מתוך מגמה להגברת מודעות, למידה, לשיפור תוכניות מניעה ולמיומנויות טיפוליות של עו"ס המשפחה.
 • מעקב אחר ביצוע תוכניות.
 • יזום פעולות שיווק, הסברה ופרסום וגיוס משאבים אנושיים וכספיים להרחבת נפח הפעילות בתחום.
 • קיום קשר וחיזוק שיתוף הפעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים בקהילה לבניית מאמץ ציבורי-חברתי יעיל וחזק להתמודדות עם תופעת האלימות במשפחה.
 • משתתף בצוות ההיגוי של "מרכז למניעת אלימות" אזורי.

דרישות המשרה:

 1. עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
 2. 3 שנות ניסיון בעבודה סוציאלית בתחום הטיפול במשפחה (בליווי הדרכה שיטתית).
 3. עדיפות לבעל הכשרה מוכרת בתחום הטיפול באלימות במשפחה ו/או האלימות בין בני זוג. רצוייה גם הכשרה ו/או השתלמות מוכרת בתחום הטיפול המשפחתי /טיפול קבוצתי.
 4. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 5. שליטה בשפה העברית והערבית ברמת שפת אם.

מסלול הקידום:

 • דרגה התחלתית: רמה ח' בדרוג העו"ס.
 • לאחר שהייה של שנתיים: קידום לרמה ז'.
 • לאחר שהייה של שלוש שנים: קידום לרמה ו'.
על המועמד/ת לצרף קורות חיים וכל התעודות והמסמכים הרלבנטיים המעידים על עמידה בתנאים של דרישות המשרה, וכן למלא ולחתום את טופס שאלון מועמד המצורף.
יום ג' 3/12/2019 שעה 15:00 לידי מר מאגד מוראני אחראי כו"א במועצה מקומית מעיליא בבניין המועצה.


בכב' רב
חאתם עראף – ראש המועצה