הודעה בדבר דחיית מועד הגשת מכרז פומבי 09/2019

תאריך אחרון להגשה:26/11/2019
מספר מכרז:09/2019
מועצה מקומית מעיליא (להלן:המועצה) מודיעה בזאת על דחיית מועד הגשת מכרז פומבי מס' 09/2019 מיום חמישי ה- 21/11/2019 בשעה 15.00 ליום שלישי ה-26/11/2019 בשעה 19.00. מאחר והמועצה/המתכנן לא הספיקו לתת מענה לשאלתות של המציעים בזמן.
  • השאלתות והתגובות יישלחו למיילים של כל הקבלנים אשר השתתפו בסיור הקבלנים.
  • שאר תנאי המכרז יישארו לפי הפרסום הקודם.
  • למען הסר ספק, הודעה זו מתייחסת אך ורק לקבלנים אשר השתתפו בסיור הקבלנים ביום 13/11/2019.
בכב' רב
חאתם עראף ראש המועצה