אם בית בגן ילדים טרום חובה

תאריך אחרון להגשה:13/12/2019
מספר מכרז:8/2019
  • היקף המשרה 50%  
  • מתח דרגות 4-7 מנהלי 

תיאור התפקיד -אם הבית תהיה אחראית:

  • לתכנון ולארגון משק הגן ולתאום הפעולות הדרושות לקיום רמתו התקינה
  • לפיקוח על סדרי האספקה המשקית בגן ולרישום מדויק של ההזמנות והציוד שנתקבל
  • לרמה נאותה של התזונה במעון ע"י פיקוח על הכנת הארוחות וטיבן וע"י התאמתן לצרכים המיוחדים של הילדים.
  • להדרכת עובדי המשק עובדי הנקיון והתחזוקה.

כישורי אם הבית: 

ניסיון כמפורט לעיל.

בכבוד רב 
חאתם עראף 
ראש המועצה