אם בית במעון יום

תאריך אחרון להגשה:13/12/2019
מספר מכרז:7/2019
  • היקף המשרה 80%  
  • מתח דרגות 4-7 מנהלי 
  • כפיפות מנהלת המעון

תיאור התפקיד -אם הבית תהיה אחראית:

  • לתכנון ולארגון משק המעון ולתאום הפעולות הדרושות לקיום רמתו התקינה
  • לפיקוח על סדרי האספקה המשקית במעון ולרישום מדויק של ההזמנות והציוד שנתקבל
  • לרמה נאותה של התזונה במעון ע"י פיקוח על הכנת הארוחות וטיבן וע"י התאמתן לצרכים המיוחדים של הילדים.
  • להדרכת עובדי המשק עובדי הנקיון והתחזוקה .
  • לקיום של נקיון במעון.
  • לדאגה לביגוד נאות של הילדים ולהופעתם החיצונית התקינה.

כישורי אם הבית:

ניסיון כמפורט לעיל.

בכבוד רב 
חאתם עראף 
ראש המועצה