מכרז פומבי 03.2020 סקר ארנונה על בסיס GIS

תאריך אחרון להגשה:14/08/2020
מספר מכרז:03/2020
קישור לקובץ:מכרז פומבי 03.2020 סקר ארנונה על בסיס GIS

לצפייה במפרט המרכז למיפוי ישראל

שינויים וביטולים:

  • בפרסום המכרז נפלה טעות, סעיף 3.17 למכרז מבוטל! בשל מגבלות הקורונה לא יתקיים כנס ספקים.
  • בפרסום המכרז נפלה טעות, נספח 9 מבוטל.

פרסום מענה לשאלות הבהרה במכרז