עובד סוציאלי קהילתי

תאריך אחרון להגשה:28/12/2020
 • תיאור המשרה: עובד סוציאלי קהילתי.
 • דרוג ודרגה: דרוג עו"ס (י-ח).
 • כפיפות: למנהל/ת המחלקה או למי שהוסמך על ידה.
 • היקף המשרה: 50%.
 • תקופת העסקה: 3 חודשים מ-01/01/2021 עד 31/03/2021 עם אפשרות להארכה לעוד 3 חודשים עד 30/06/2021 (מותנה באישור תיקצוב)

תיאור המשרה:

 • עבודה זה כוללת הכנת תכניות לפיתוח קהילתי לקבוצות שונות , ארגונים ושרותים בקהילה בה הוא פעול וטיפול בתחום נרחב של בעיות וצרכים .
 • ייזום איסוף נתונים על בעיות חברתיות בקהילה בה הוא פועל . 
 • איתור בעיות וצרכים של הקהילה .
 • עידוד מנהיגות מקומית , ארגון התושבים למען שיתופן הפעיל בהגברת הערכים ,תכנו שרותים , ייזום והקמת שרותים חדשים .סיוע בהקמת מועדונים ומרכזים קהילתיים לפעולות חברתיות חינוכיות ותרבותיות לקבוצות , לארגונים ולועדים .
 • הקמת צוותים בין-מקצועיים ליצירת תיאום בתכנון ופעולות קהילתיות . קידום שיתוף פעולה ותאום עם כל הגורמים הפועלים בקהילה -מחנים , רופאים ואחיות , ארגונים מתנדבים , מוסדות ממשלתיים ציבוריים ופרטיים .
 • הבהרת מדיניות השרות לעבודה קהילתית , הסברה והחדרת שיטת העבודה הקהילתית בקרב קבוצות ,ארגונים, מוסדות ושרותים בקהילה .
 • ארגון השתלמויות וימי עיון בנושאי עבודה קהילתית לפעילים ולקבוצות בקהילה .
 • השתתפות בועדות המטפלות בנושאי עבודה קהילתית .

דרישות המשרה: 

 1. עובד סוציאלי, רצוי מיומנות בתחום העבודה הקהילתית.
 2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

מסלול הקידום: 

 • דרגה התחלתית רמה י' בדירוג העו"ס. 
 • לאחר שהייה של שנה : קידום לרמה ט'.
 • לאחר שהייה של שנתיים : קידום לרמה ח'.

הערה: העבודה בחלקה מתבצעת בשעות הערב .יועדף מועמד שגר, או יגור במקום.

 • מועד אחרון להגשת מועמדות : 28/12/2021 שעה 15:00.
 • לידי: מנהל כו"א מר מאגד מוראני או מי שיוסמך על ידו. 

חאתם עראף
ראש המועצה