מטפל/ת במרכז אזורי למניעת וטיפול באלימות במשפחה

תאריך אחרון להגשה:28/12/2020
 • תיאור המשרה :מטפל/ת במרכז אזורי למניעת וטיפול באלימות במשפחה 
 • דירוג ודרגה: דירוג עו"ס (ח-ו)
 • היקף העסקה: 50% משרה.
 • תקופת העסקה : 3 חודשים מ-01/01/2021 עד 31/03/2021 עם אפשרות הארכה לעוד 3 חודשים עד 30/06/2021 (מותנה באישור תקצוב ).
 • כפיפות: למנהל המחלקה או למי שהוסמך על-ידו.

הערות:

 1. משרה זו תקוים בהנהלת המחלקה בתנאים המפורטים בהוראה 1.20 בתע"ס.
 2. ההעסקה , היקף ההעסקה ומשך ההעסקה כפופים בתקצוב של משרד הרווחה והשירותים החברתיים .

תאור המשרה:

 • סיוע למנהל המחלקה בקביעת תוכניות עבודה בתחום ובקליטה עם מדיניות משרד העבודה והרווחה, חוק מניעת אלימות במשפחה וחקיקה רלוונטית אחרת , בתחום מספר רשויות לרבות מעיליא ,כסרא- סמיע , גוש חלב , פסוטה , חורפיש , פקיעין , וסיוע למנהלי המחלקות ברשויות הנ"ל בקביעת תוכניות עבודה כנ"ל 
 • יזום פעולות לבדיקת צרכים וסוגי מענים הנדרשים למשפחות ומסייע בקיומן.
 • אחריות לריכוז מידע וידע הנצבר במערכות שרות שונות ולהבאתן להנהלת המחלקה לש"ח ולמר"צ מתוך מגמה להגברת מודעות, למידה, לשיפור תוכניות מניעה ולמיומנויות טיפוליות של עו"ס המשפחה.
 • מעקב אחר ביצוע תוכניות.
 • יזום פעולות שיווק, הסברה ופרסום וגיוס משאבים אנושיים וכספיים להרחבת נפח הפעילות בתחום.
 • קיום קשר וחיזוק שיתוף הפעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים בקהילה לבניית מאמץ ציבורי-חברתי יעיל וחזק להתמודדות עם תופעת האלימות במשפחה.
 • משתתף בצוות ההיגוי של "מרכז למניעת אלימות" אזורי.

דרישות המשרה:

 1. עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
 2. 3 שנות ניסיון בעבודה סוציאלית בתחום הטיפול במשפחה (בליווי הדרכה שיטתית).
 3. עדיפות לבעל הכשרה מוכרת בתחום הטיפול באלימות במשפחה ו/או האלימות בין בני זוג. רצוייה גם הכשרה ו/או השתלמות מוכרת בתחום הטיפול המשפחתי /טיפול קבוצתי.
 4. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 5. שליטה בשפה העברית והערבית ברמת שפת אם.

מסלול הקידום:

 1. דרגה התחלתית: רמה ח' בדרוג העו"ס.
 2. לאחר שהייה של שנתיים: קידום לרמה ז'.
 3. לאחר שהייה של שלוש שנים: קידום לרמה ו'.
על המועמד/ת לצרף קורות חיים וכל התעודות והמסמכים הרלבנטיים המעידים על עמידה בתנאים של דרישות המשרה, וכן למלא ולחתום את טופס שאלון מועמד המצורף.

מועד אחרון להגשת המועמדות: 28/12/2020 שעה 15:00 לידי מר מאגד מוראני אחראי כו"א במועצה מקומית מעיליא או מי שיוסמך על ידו.

חאתם עראף
ראש המועצה המקומית מעיליא