הודעה על משרה פנויה

תאריך אחרון להגשה:11/06/2021
קישור לקובץ:פרסום עובדי נקיון 2021

מועצה מקומית מבקשת בזאת להעסיק עובד  ניקיון / אחזקה /תפעול במוסדות המועצה ,ניקיון כללי בכל המוסדות ועבודות אחזקה שוטפות וניקיון כללי בשטח המועצה כולל טיאוט כבישים .

דרישות :בעל יכולת לעבודות הכרוכות במאמץ פיזי, נאמנות ,מסירות בעבודה ומשמעת ,ניסיון בביצוע עבודות דומות

היקף משרה :-100%

דירוג -5-7

כפיפות -מנהל תפעול

ימי עבודה : ב-ו

שעות עבודה :-   8:00-16:30         

הגשת מועמדות עד תאריך 11/6/2021

 

           בכבוד רב

           חאתם עראף

              ראש מועצה מקומית מעיליא