איסוף ופינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית)

תאריך אחרון להגשה:05/07/2018
מספר מכרז:7/2018