הודעה חשובה לעסקים שנפגעו במשבר הקורונה - פטור מארנונה

תאריך: 28/05/2020
אנו מודעים לקושי הכלכלי הפוקד עסקים רבים בשל המגבלות וסגירת חלק גדול מהעסקים.
אנו שמחים לבשר כי אימצנו את החלטת שר הפנים, למתן פטור ארנונה לחודשים 3-4-5/2020 לעסקים הזכאים לפטור מתוך ההבנה כי עסקים זקוקים בימים אלו לסיוע מיידי.

לזכאים לפטור (בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מס' 2), התש"ף 2020):
  1. ההנחה לתקופה 3-4/2020 בוצעה בספרי המועצה באופן ישיר,
  2. ההנחה לתקופה 5/2020 בוצעה בשובר התקופתי 5-6/2020 אשר יישלח אליכם בימים הקרובים. (אין צורך לפנות למועצה).

  • עסקים ששילמו ארנונה שנתית מראש בעבור שנת 2020, תיווצר להם יתרת זכות, אותה ניתן יהיה להעביר לשנת 2021 בניכוי חיובי אגרות ביוב לשנת 2020.
  • למשלמים בהוראת קבע או בכרטיס אשראי- יתרת הזכות תועבר לחיוב חודש יוני 2020, והוראה לחיוב תוקפא עד למימוש כל יתרת הזכות שנוצרה.
  • עסקים שלא הסדירו תשלום או חלק לשנת 2020, ועסקים שיש להם יתרות חוב משנים קודמות – יקוזז סכום הפטור לשלושת החודשים מיתרת החוב.

לתשומת ליבכם, כי על פי התקנות, אם ביום 31/12/2020 תהייה קיימת יתרת חוב בגין שנת 2020, מחוייבת המועצה לבטל את הפטור שניתן.

בברכה,

ראמי עטוה, רו"ח
ראש המועצה

חאתם עראף
גזבר המועצה